"Din cosiţă floarea-I cântă,

Nouă-mpărăţii ascultă."

Ileana Cosînzeana

- 1872 -


* Între admiraţie şi hulă, cuvintele-şi pierd din curatul izvorului, încărcându-se de zgura arderilor luciferice.

* Învaţă să alegi din ceea ce eşti şi fii ceea ce ai ales.

* Învaţă să înveţi.

Învaţă să priveşti în natura ta.

* Strălucirile violentează. Frumosul înnobilează.

Ioan Mircea Popovici, 14 mai 1996

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"La o sută de ani de la moarte, Miron Pompiliu e cunoscut mai mult ca folclorist decât ca poet. Sintagma de „prieten al lui Eminescu” a umbrit apoi aproape definitiv creaţia sa poetică, destul de bine cotată în cadrul societăţii Junimea, unde era socotit printre talentele de frunte pe care le-a descoperit gruparea şi care s-a validat în cadrele ei. Ce ştim astăzi despre această creaţie? Nu prea multe, deoarece opera nu i s-a mai retipărit de atunci, rămânând îngropată în coloanele revistei Familia(unde a debutat), în paginile revistelor Traian şi Columna lui Traian, Federaţiunea, Concordia şi Albina, de unde este arareori scoasă la lumină şi adusă într-o discuţie contemporană. Se pare însă că fiecare poet are un moment al lui de glorie, un moment în care înseamnă ceva, în care poetul respectiv aduce ceva nou. Socot că acest moment al lui Miron Pompiliu în poezia românească nu e nici cel al Familiei şi nici al Convorbirilor literare, ci al unei reviste total necunoscute biografilor săi şi chiar exegeţilor actuali. E vorba de prezenţa sa, imediat după trecerea în România, în vara-toamna anului 1868, cu şapte poezii originale în paginile Perseverenţei de la Bucureşti, condusă de Al. Candiano, viitorul general de la 1877 şi erou al revoluţiei de la Ploieşti. Cunoscut cu un an înainte la Budapesta, unde Al. Candiano a venit să sondeze opinia tineretului român universitar într-o misiune patronată de I.C.Brătianu, al cărui director de cabinet era, în legătura cu poziţia ardelenilor faţă de pactul dualist, M. Pompiliu îl va însoţi pe acesta în misiunea sa în Munţii Apuseni, iar apoi va trece el însuşi munţii în 1868, primind o misiune politică din partea lui G. Bariţiu, printre ceangăii din Moldova. La terminarea ei, el va intra în redacţia Perseverenţei, publicând acolo şapte poezii pe care nu le va relua niciodată, rămânând îngropate pentru totdeauna aici şi putând fi deci considerate aproape sau ca şi inedite. Ele sunt: Un răsunet, nr. 38/1868, o replică dată Răsunetului lui A. Mureşanu, 3/15 Mai (nr. 39), Românul întemniţat (nr. 40), O voce (nr. 46), La poeţii români (nr. 56), La Transilvania (nr. 65) şi Umbra lui Vlad Ţepeş (nr. 52). Pentru forţa mesianică şi răzvrătită care le cutreieră şi pentru că sunt, aşa cum am spus mai sus, aproape necunoscute, reproducem acum cinci dintre ele, din dorinţa de a le face cunoscute şi mai cu seamă, de a atrage atenţia publicului cititor asupra momentului 1868 din poezia română, moment pe care Miron Pompiliu îl ilustrează cu deosebită elocvenţă." (Mircea Popa)

marți, 18 martie 2014

Românul întemniţatÎmi plăcea voios la soare
Să zâmbesc pe-al meu pământ
Îmi plăcea în sărbătoare
Cu-ai mei fraţi să joc, să cânt,
Dar acum a mea viaţă
Ca-n mormânt, amar îngheaţă-
       Hai române, frăţioare,
       Sparge neagra închisoare!
       Să mai văd senin şi soare!

Pe-al meu braţ cu fericire
Înger dulce legănam
Şi la sânuri de iubire
Copilaşii desmierdam,
Dar acuma braţ şi sân
Sub greu fier duios se-nclin
       Hai române, voinicele
         Rupe lanţurile grele
         Să mai mişc braţele mele!

Ce păcat, ce strâmbătate
Au născut destinul meu?
Ah, iubirea de dreptate,
Ura de tiranul rău,
Ce spumează-ntr-al meu sân
Şi-a mea fală de român.
          Hai Române, hai cu fală!
          Dă-mi o armă, dă-mi o pală
          În duşmani să dau năvală!

Eu trăiam cu drag în lume,
Eram vesel şi bogat,
Dar acum eu n-am nici mume!
Ce-am ajuns..., nevinovat!
Ce dureri mă rod mereu,
Ştie numai Dumnezeu!
           Hai Române, cu mândrie!
           Să mai văd a mea moşie
           Şi să mor în bătălie.
Bucureşti, 1 noiembrie 1868

(Perseverenţa, anII, nr. 40/3 nov, 1868, p 3)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu