"Din cosiţă floarea-I cântă,

Nouă-mpărăţii ascultă."

Ileana Cosînzeana

- 1872 -


* Între admiraţie şi hulă, cuvintele-şi pierd din curatul izvorului, încărcându-se de zgura arderilor luciferice.

* Învaţă să alegi din ceea ce eşti şi fii ceea ce ai ales.

* Învaţă să înveţi.

Învaţă să priveşti în natura ta.

* Strălucirile violentează. Frumosul înnobilează.

Ioan Mircea Popovici, 14 mai 1996

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"La o sută de ani de la moarte, Miron Pompiliu e cunoscut mai mult ca folclorist decât ca poet. Sintagma de „prieten al lui Eminescu” a umbrit apoi aproape definitiv creaţia sa poetică, destul de bine cotată în cadrul societăţii Junimea, unde era socotit printre talentele de frunte pe care le-a descoperit gruparea şi care s-a validat în cadrele ei. Ce ştim astăzi despre această creaţie? Nu prea multe, deoarece opera nu i s-a mai retipărit de atunci, rămânând îngropată în coloanele revistei Familia(unde a debutat), în paginile revistelor Traian şi Columna lui Traian, Federaţiunea, Concordia şi Albina, de unde este arareori scoasă la lumină şi adusă într-o discuţie contemporană. Se pare însă că fiecare poet are un moment al lui de glorie, un moment în care înseamnă ceva, în care poetul respectiv aduce ceva nou. Socot că acest moment al lui Miron Pompiliu în poezia românească nu e nici cel al Familiei şi nici al Convorbirilor literare, ci al unei reviste total necunoscute biografilor săi şi chiar exegeţilor actuali. E vorba de prezenţa sa, imediat după trecerea în România, în vara-toamna anului 1868, cu şapte poezii originale în paginile Perseverenţei de la Bucureşti, condusă de Al. Candiano, viitorul general de la 1877 şi erou al revoluţiei de la Ploieşti. Cunoscut cu un an înainte la Budapesta, unde Al. Candiano a venit să sondeze opinia tineretului român universitar într-o misiune patronată de I.C.Brătianu, al cărui director de cabinet era, în legătura cu poziţia ardelenilor faţă de pactul dualist, M. Pompiliu îl va însoţi pe acesta în misiunea sa în Munţii Apuseni, iar apoi va trece el însuşi munţii în 1868, primind o misiune politică din partea lui G. Bariţiu, printre ceangăii din Moldova. La terminarea ei, el va intra în redacţia Perseverenţei, publicând acolo şapte poezii pe care nu le va relua niciodată, rămânând îngropate pentru totdeauna aici şi putând fi deci considerate aproape sau ca şi inedite. Ele sunt: Un răsunet, nr. 38/1868, o replică dată Răsunetului lui A. Mureşanu, 3/15 Mai (nr. 39), Românul întemniţat (nr. 40), O voce (nr. 46), La poeţii români (nr. 56), La Transilvania (nr. 65) şi Umbra lui Vlad Ţepeş (nr. 52). Pentru forţa mesianică şi răzvrătită care le cutreieră şi pentru că sunt, aşa cum am spus mai sus, aproape necunoscute, reproducem acum cinci dintre ele, din dorinţa de a le face cunoscute şi mai cu seamă, de a atrage atenţia publicului cititor asupra momentului 1868 din poezia română, moment pe care Miron Pompiliu îl ilustrează cu deosebită elocvenţă." (Mircea Popa)

marți, 18 martie 2014

La poeţii româniSus profeţi ai libertăţii din noianul nepăsării
Încordaţi harpele voastre, însuflaţi de-un foc ceresc!
De la ţărmurile Tisei pân’ la sânurile mării
    Vibre falnic al cântării
    Sacru cor dumnezeiesc!

Sus, voi cari purtaţi pe frunte sărutarea cea divină,
Îngânaţi cu imn de glorii mândrul leagăn strămoşesc!
Precum păsările cântă, precum saltă boarea lină
    Şi-ntra soarelui lumină
    Toate-nviu şi-ntineresc.

Orientul Europei e-n ajunul zguduirii
Pentru neagra tiranie tuciul morţii a sunat:
Apăsatele popoare văzând raza mântuirii
    Simţind soarele măririi
    “Vrem viaţă!” - au strigat!

Un glas numai din al vostru suflet plin de armonie,
Un semn numai şi vulcanul va erumpe bubuind
Îngropând sub cruda-i lavă a duşmanilor mânie
    Şi-a despoţilor trufie
    În crunt sânge umilind.

La o parte cu amorul şi cu vise de plăcere!
Azi să fie numai ţara sântul vostru ideal
Şi curata ei iubire şi adânca ei durere
     Să găsească mângâiere
     În acodul triumfal.

Evangeliul dreptăţii şi-a-nvierii fericite
E sădit în sânul vostru de părintele din cer,
Anunţaţi-l dar la neamuri, care-n lanţuri tirănite
    Gem ca fiara strâmtorită
   Într-un strâmt lăcaş de fier.

Marte, zeul bătăliei şi-al triumfelor frumoase
N-a zâmbit de multe veacuri românescului popor,
Cereţi doar cu pietate prin răsunete vioase
    Şi prin imnuri glorioase
    Salutarul său favor!

Spuneţi lumii că românul are drepturi la viaţă.
Arătaţi-I ale ţării înflorite, dulci câmpii,
Unde eroismul falnic, unde gloria sumeaţă
    Şi virtutea cea măreaţă
    Au morminte mii şi mii.

Sus dar barzi ai românimei, încordaţi a lirei strune
Şi cu-al văilor răsunet, şi cu-al râurilor cor
Daţi un strigăt împreună: Ori să piară de pe lume
    Glorios românul nume!
    Ori o turmă şi-un păstor!

Bucureşti, Noiembrie 1868

(Perseverenţa, an II, nr. 56/3 dec. 1868, p.4)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu