"Din cosiţă floarea-I cântă,

Nouă-mpărăţii ascultă."

Ileana Cosînzeana

- 1872 -


* Între admiraţie şi hulă, cuvintele-şi pierd din curatul izvorului, încărcându-se de zgura arderilor luciferice.

* Învaţă să alegi din ceea ce eşti şi fii ceea ce ai ales.

* Învaţă să înveţi.

Învaţă să priveşti în natura ta.

* Strălucirile violentează. Frumosul înnobilează.

Ioan Mircea Popovici, 14 mai 1996

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"La o sută de ani de la moarte, Miron Pompiliu e cunoscut mai mult ca folclorist decât ca poet. Sintagma de „prieten al lui Eminescu” a umbrit apoi aproape definitiv creaţia sa poetică, destul de bine cotată în cadrul societăţii Junimea, unde era socotit printre talentele de frunte pe care le-a descoperit gruparea şi care s-a validat în cadrele ei. Ce ştim astăzi despre această creaţie? Nu prea multe, deoarece opera nu i s-a mai retipărit de atunci, rămânând îngropată în coloanele revistei Familia(unde a debutat), în paginile revistelor Traian şi Columna lui Traian, Federaţiunea, Concordia şi Albina, de unde este arareori scoasă la lumină şi adusă într-o discuţie contemporană. Se pare însă că fiecare poet are un moment al lui de glorie, un moment în care înseamnă ceva, în care poetul respectiv aduce ceva nou. Socot că acest moment al lui Miron Pompiliu în poezia românească nu e nici cel al Familiei şi nici al Convorbirilor literare, ci al unei reviste total necunoscute biografilor săi şi chiar exegeţilor actuali. E vorba de prezenţa sa, imediat după trecerea în România, în vara-toamna anului 1868, cu şapte poezii originale în paginile Perseverenţei de la Bucureşti, condusă de Al. Candiano, viitorul general de la 1877 şi erou al revoluţiei de la Ploieşti. Cunoscut cu un an înainte la Budapesta, unde Al. Candiano a venit să sondeze opinia tineretului român universitar într-o misiune patronată de I.C.Brătianu, al cărui director de cabinet era, în legătura cu poziţia ardelenilor faţă de pactul dualist, M. Pompiliu îl va însoţi pe acesta în misiunea sa în Munţii Apuseni, iar apoi va trece el însuşi munţii în 1868, primind o misiune politică din partea lui G. Bariţiu, printre ceangăii din Moldova. La terminarea ei, el va intra în redacţia Perseverenţei, publicând acolo şapte poezii pe care nu le va relua niciodată, rămânând îngropate pentru totdeauna aici şi putând fi deci considerate aproape sau ca şi inedite. Ele sunt: Un răsunet, nr. 38/1868, o replică dată Răsunetului lui A. Mureşanu, 3/15 Mai (nr. 39), Românul întemniţat (nr. 40), O voce (nr. 46), La poeţii români (nr. 56), La Transilvania (nr. 65) şi Umbra lui Vlad Ţepeş (nr. 52). Pentru forţa mesianică şi răzvrătită care le cutreieră şi pentru că sunt, aşa cum am spus mai sus, aproape necunoscute, reproducem acum cinci dintre ele, din dorinţa de a le face cunoscute şi mai cu seamă, de a atrage atenţia publicului cititor asupra momentului 1868 din poezia română, moment pe care Miron Pompiliu îl ilustrează cu deosebită elocvenţă." (Mircea Popa)

marți, 18 martie 2014

La TransilvaniaAbia zărişi o rază din ziua cea divină,
Abia-ţi întinse fruntea un licur drag din zori,
Şi negurele nopţii aşa curând să vină?
Şi faţa zilei stinsă aşa curând în nori?

O, numai pentru tine să nu lucească soare,
Acel ferice soare, măreţ dezmorţitor?!
Să vezi numai a zilei cerească revărsare,
Încolo noaptea, noapte; încolo nor şi nor!

O patrie duioasă, pământ în agonie,
Mormântul tău de seculi tu ieri l-ai părăsit
Şi azi să inri iară în sânul lui de vie,
Azi, când văzuşi lumină, şi-n dânsa ai trăit?!

De unde astă soartă?... Eşti oare tu ursită
Să nu mai simţi un suflet în pieptul tău zdrobit,
Să nu mai ai credinţă a fi mai fericită,
Precum nu are orbul în chinu-I desfârşit?!

Şi ce, să fie crimă a pronunţa un nume,
Un nume sânt ca cerul, al tău, Ardealul, al tău,
Ce nu-l mai uit Carpaţii cu văile străbune
Ce nu-l mai uită lumea - nici însuşi Dumnezeu?!

În laturi reverie de cugete amare!
Periţi gândiri sinistre şi tainice mâhniri!
Un suflet care arde de-a patriei amoare
Nu trebuie să cerce aşa fel de simţiri!

Nu, scump Ardeal de glorii! Nu, ţară sângerândă!
Nu poate să se rumpă al vieţii tale fir!
Nu! După vijelia ce astăzi te frământă
Mai mare să te-ngâne şi şoapte de zefir!

Mai stau şi astăzi măreţele ruine,
Ce murmur în tăcere un nume de Traian,
Mai spun carpaţii încă în şoapte dulci, divine,
Românul când se-cruntă, ce pate-al său duşman!

Cocoşii când anunţă a nopţii declinare,
 Gând glasul ciocârliei în plai a răsunat:
O negură, o ceaţă ce-n orizont apare
Putea-va oare-ascunde al zilei revărsat?

La glasul primăverii pământul când tresare,
Şi soarele sărută mai dulce tristul plai,
O noapte de ninsoare, o zi de viscolare,
Putea-va să oprească apropiindu-l Mai?

Curaj, Frumoasă ţară, curaj şi bărbăţie,
Cu tine e dreptatea, cu tine Dumnezeu!
Curaj - căci nu-I departe judeţul de urgie,
A căruia victimă va fi călăul tău!

(Perseverenţa, an II, nr.65/18 dec. 1868, p.3-4)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu