"Din cosiţă floarea-I cântă,

Nouă-mpărăţii ascultă."

Ileana Cosînzeana

- 1872 -


* Între admiraţie şi hulă, cuvintele-şi pierd din curatul izvorului, încărcându-se de zgura arderilor luciferice.

* Învaţă să alegi din ceea ce eşti şi fii ceea ce ai ales.

* Învaţă să înveţi.

Învaţă să priveşti în natura ta.

* Strălucirile violentează. Frumosul înnobilează.

Ioan Mircea Popovici, 14 mai 1996

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"La o sută de ani de la moarte, Miron Pompiliu e cunoscut mai mult ca folclorist decât ca poet. Sintagma de „prieten al lui Eminescu” a umbrit apoi aproape definitiv creaţia sa poetică, destul de bine cotată în cadrul societăţii Junimea, unde era socotit printre talentele de frunte pe care le-a descoperit gruparea şi care s-a validat în cadrele ei. Ce ştim astăzi despre această creaţie? Nu prea multe, deoarece opera nu i s-a mai retipărit de atunci, rămânând îngropată în coloanele revistei Familia(unde a debutat), în paginile revistelor Traian şi Columna lui Traian, Federaţiunea, Concordia şi Albina, de unde este arareori scoasă la lumină şi adusă într-o discuţie contemporană. Se pare însă că fiecare poet are un moment al lui de glorie, un moment în care înseamnă ceva, în care poetul respectiv aduce ceva nou. Socot că acest moment al lui Miron Pompiliu în poezia românească nu e nici cel al Familiei şi nici al Convorbirilor literare, ci al unei reviste total necunoscute biografilor săi şi chiar exegeţilor actuali. E vorba de prezenţa sa, imediat după trecerea în România, în vara-toamna anului 1868, cu şapte poezii originale în paginile Perseverenţei de la Bucureşti, condusă de Al. Candiano, viitorul general de la 1877 şi erou al revoluţiei de la Ploieşti. Cunoscut cu un an înainte la Budapesta, unde Al. Candiano a venit să sondeze opinia tineretului român universitar într-o misiune patronată de I.C.Brătianu, al cărui director de cabinet era, în legătura cu poziţia ardelenilor faţă de pactul dualist, M. Pompiliu îl va însoţi pe acesta în misiunea sa în Munţii Apuseni, iar apoi va trece el însuşi munţii în 1868, primind o misiune politică din partea lui G. Bariţiu, printre ceangăii din Moldova. La terminarea ei, el va intra în redacţia Perseverenţei, publicând acolo şapte poezii pe care nu le va relua niciodată, rămânând îngropate pentru totdeauna aici şi putând fi deci considerate aproape sau ca şi inedite. Ele sunt: Un răsunet, nr. 38/1868, o replică dată Răsunetului lui A. Mureşanu, 3/15 Mai (nr. 39), Românul întemniţat (nr. 40), O voce (nr. 46), La poeţii români (nr. 56), La Transilvania (nr. 65) şi Umbra lui Vlad Ţepeş (nr. 52). Pentru forţa mesianică şi răzvrătită care le cutreieră şi pentru că sunt, aşa cum am spus mai sus, aproape necunoscute, reproducem acum cinci dintre ele, din dorinţa de a le face cunoscute şi mai cu seamă, de a atrage atenţia publicului cititor asupra momentului 1868 din poezia română, moment pe care Miron Pompiliu îl ilustrează cu deosebită elocvenţă." (Mircea Popa)

luni, 17 martie 2014

O voceAdeseori, când noaptea e tainică, profundă,
Când mii de flori brilante înviu cerescul plai,
Când doarme orice-aură, când tace orice undă,
Când visurile zboară cu sufletele-n rai;

Eu într-a mea veghere aud o armonie,
Un glas care isvoară din mistice dureri,
Duios, ca pe-o colină o cruce în pustie,
Amar ca şi simţirea la cel fără vederi;

Aşa se plânge sclavul în ocna fără soare,
Aşa suspină crinul de brumă înecat,
Aşa o filomelă în cruda-i închisoare
Se coace, cheamă, plânge, cercând copila sa?!

Ori s-a trezit la viaţă o albă Cosânzeană
Cu gingaş păr de aur, cu buze de porfir
Şi-n magica grădină din curtea-i diafană
Flori, păsări le învaţă un nume de Arghir?

Sau din exilul rece, un alt Ovid pe lume
Inundă Occidentul cu cântece de dor,
Scriind pe toată frunza al Romei dulce nume
Lăsând la toată aura un bocet plângător?

Dar ce aud?... ce nume? vai inima-mi tresare,
Tresare şi zvâcneşte, fiori mă năvălesc
Şi dealuri, munţi, pâraie şi văi în depărtare
Prin ecouri ne-nţelese durerea mea măresc.

Taci...taci tu inimioară, e numai nălucire!
Carpaţi, torente, vânturi lăsaţi de fantazat!
S-au dus demult barbarii pe calea de perire,
Şi noaptea de sclavie în iad s-a scufundat.

Dar ce răsună iară, ce pieptul stă să frângă,
„Nu vă cunoaşteţi maica? Sunt eu, copii, sunt eu!
Azi mâna tiraniei din nou stă să mă strângă
În jugul servituţii... amar destinul meu!”

Ah, ce melancolie, ce vers de crudă jale!
Români, e maica voastră: tezaur nestimat,
Priviţi! Din scumpa-i faţă sudorile merg vale
Sub asprele insulte a Tigrului turbat!

Şi buclele-i de zână sunt rupte, despletite,
Şi sânu-i plin de graţii împuns şi strigelat,
Şi gingaşele-i braţe în fiară lănţuite;
O, ce adânci torture pe-un corp nevinovat?!

Români, al căror suflet păstrează cu mândrie
Năzdravenele fapte a moşilor vestiţi;
Romani, a căror buze detun cu bărbăţie
De trei ori răsbunare tiranilor cumpliţi!

Deschideţi-vă ochii şi staţi în priveghere
A voastră mamă geme pe durerosul pat,
În voi îi stă speranţa, întindeţi-i ce cere,
Căci ce-aţi cerut voi oare şi dânsa nu v-a dat?!

Priviţi, ochii săi lâncezi de lacrimi se-mpovară,
Ca două viorele sub sarcina de sloi,
O. ştergeţi cu iubire plânsoarea ei amară,
Destul a plâns sărmana, şi numai pentru voi!

Acum e cupa plină, şi numai e putinţă
A fi tot jucărie bastardului păgân!
Destule veacuri negre de lungă umilinţă!
Destulă desonoare pe numele român!

În inime răsară o intimă unire,
Pe buze să vuiască un glas sguduitor,
În suflet să se-aprindă trecutul de mărire
Şi Hura să deştepte un crunt mortal fior!

Din Tisa cătră mare să urle, bubuiască,
Cutremure de spaime, funeste vijelii!
Lănci, săbii, pale, coase cumplit să zăngănească
Să prăvuşească sceptrul crudei tiranii!

Din mare către Tisa Acvila maiestuoasă
Semeaţă să-şi avânte impunătorul zbor,
Şi-n cuibul ei cel antic, domnirea-i glorioasă
Să redeştepte-al Romei trecut strălucitor!

Din Tisa pân’ la Mare, acum ori niciodată
Drapelul libertăţii cu fală înălţaţi!
E sânta cauza noastră...e bun cerescul tată
Şi voi sunteţi din fire spre arme destinaţi!

Iar voi Carpaţi răsboinici cu mândre suvenire,
Ce-aţi fost de-atâţia seculi nepăciuţi de smei,
Mişcaţi a voastre coame şi daţi curând de ştire
La fraţii voştri sinceri: la Alpi, la Pirinei!


(Perseverenţa, an II, nr. 46/13 nov. 1868, p.3)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu